Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met MESS B.V. worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met MESS B.V. zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar MESS B.V. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van MESS B.V.

Identiteit van de ondernemer

MESS BV
Patrijzenweg 15
8200 Sint-Andries
Mail: admin@jakk.be
GSM: 0476 38 67 27
BTW-nummer 1003 490 239  

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Verwerking van de persoonsgegevens
JAKK verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG. II.

Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard wanneer u bent ingeschreven voor één of meerdere officiële evenementen van MESS BV. Dit is in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening. Ze worden uitsluitend verwerkt door de bestuurders van MESS BV en Mollie voor de verwerking van Transacties.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zijn de bestuurders van MESS BV. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, stuurt u die naar het volgende adres: admin@jakk.be.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
We verzamelen bij het inschrijven van een event uw identificatie-, contact- en betaalgegevens.

Met wie delen we uw gegevens?
De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de bestuurders van MESS BV, Bookeo voor het verwerken van reservaties en Mollie voor de verwerking van online betalingen.

Aansprakelijkheid

MESS BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. MESS BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Bestellingen en betaaltermijn

Om in te schrijven voor een evenement of workshop dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal u een e-mail ontvangen ter bevestiging.

We aanvaarden Bancontact, KBC Online en Belfius Direct Net. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Eigendomsvoorbehoud

De reservatie en toegang tot de evenementen is pas bevestigd van zodra de gehele betaling werd overgemaakt op rekening van MESS BV. Tot zo lang behoudt MESS BV de exclusieve eigendom op de boeking in kwestie.

Ingeval van niet- of onvolledige betaling, heeft MESS BV het recht om u geen toegang te geven tot het evenement.

Aansprakelijkheid software

De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Garantie

MESS BV verkoopt geen producten, maar louter tickets voor evenementen, waarop annulatievoorwaarden van toepassing zijn.

Leveringsvoorwaarden

De boeking van evenementen bij JAKK gebeurt online. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw reservatie. Deze e-mail volstaat als geldig toegangsbewijs voor het evenement. Indien geen e-mail werd ontvangen na betaling kan een e-mail gestuurd worden naar admin@jakk.be.

Annulatievoorwaarden

Annulering van een bestelling is steeds mogelijk en kosteloos. Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aankoop. Indien de koper een bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met MESS BV per e-mail via admin@jakk.be. De bestelling kan geannuleerd worden tot maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement.

In geval van slecht weer kan MESS BV opteren om een evenement uit te stellen of een take-out formule aan te bieden. Hierover zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de deelnemers via e-mail. Deelnemers krijgen bij uitstel naar een andere datum ook steeds de kans om hun geld terug te vragen. In geval het evenement niet kan plaatsvinden zal het betaalde bedrag integraal teruggestort worden.